0705 - 10 36 34 info@insightvisions.se

Utbildning i Bemötande och Tillgänglighet för Personer med Funktionsnedsättning

Välkommen till Insight Visions– din partner för att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö! Vi förstår vikten av att erbjuda en positiv kundupplevelse för alla, oavsett deras individuella behov och förutsättningar. Med våra skräddarsydda föreläsningar kan vi hjälpa ditt företag att bli en föregångare inom bemötande, service och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Varför investera i vår utbildning?

1. Ökad medvetenhet:
Fatmirs föreläsningar fokuserar på att öka medvetenheten om olika typer av funktionsnedsättningar och hur man bäst bemöter och assisterar kunder med olika behov. Genom att förstå kundernas perspektiv blir er personal bättre rustad för att erbjuda stöd och service på ett respektfullt och inkluderande sätt.

2. Statistik som vägledning:
Uppskattningsvis berörs cirka 15% av världens befolkning av någon form av funktionsnedsättning. Genom att investera i Fatmirs föreläsning kommer ditt företag att kunna möta denna betydande kundgrupp på ett professionellt och respektfullt sätt, vilket i sin tur kan öka lojalitet och förtroende.

3. Skapa fysisk och digital tillgänglighet:
Vi går igenom viktiga aspekter som att skapa en fysiskt tillgänglig miljö med anpassade faciliteter och tekniska lösningar. Dessutom kommer vi att belysa vikten av digital tillgänglighet för att möjliggöra en smidig upplevelse för personer med olika funktionsnedsättningar.

4. Effektiv kommunikation:
Genom att fokusera på tydlig och öppen kommunikation lär vi ut metoder för att erbjuda alternativa kommunikationsmetoder och anpassa sig till olika kommunikationsstilar för att möta individuella behov.

5. Skapa en inkluderande kultur:
Fatmirs föreläsningar strävar efter att integrera värderingar som värdesätter och främjar mångfald och inkludering i företagets ethos och strategi. Detta skapar inte bara en positiv arbetsmiljö utan också en stark och hållbar förändring.

Investera i din personal och skapa en miljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Kontakta oss idag för att skräddarsy en föreläsning som passar just era behov och mål.

 

 

Insight Visions
Kontakt
Fatmir Seremeti
Telefon: 0705 – 10 36 34
Mail: info@insightvisions.se

Följ mig:

Samarbetspartners

Copyright © Insight Visions & Fatmir Seremeti. I samarbete med Capace Media