0705 - 10 36 34 info@insightvisions.se

Att vara föreläsare på den prestigefyllda Sports Congress i Köpenhamn var inte bara en yrkesmässig höjdpunkt för mig, utan också en djupt personlig upplevelse. Denna kongress, som drar till sig ungefär 700 deltagare från den globala idrottens medicinska gemenskap, erbjöd mig en fantastisk plattform för att dela mina egna erfarenheter inom parasport.

Min presentation, ”An athlete’s perspective on athlete health in para sport”, var en resa genom mina personliga utmaningar med glaukom, dess inverkan på min idrottskarriär och vardagsliv, samt min hantering av fysiska skador som korsbandsskador och axelluxation. Det var en unik möjlighet att belysa de specifika behoven och utmaningarna som atleter med funktionsnedsättningar möter.

Det var särskilt berikande att få dela scen med framstående forskare som docent. Kristina Fagher och Professor Jan Lexell. Att kunna kombinera deras akademiska insikter med mina praktiska erfarenheter förstärkte budskapet om vikten av skräddarsydda tränings- och rehabiliteringsstrategier för parasportare.

Att få föreläsa på denna internationella arena var inte bara en ära, det var också otroligt roligt och givande. Det bekräftade för mig betydelsen av att fortsätta dela med sig av personliga erfarenheter för att berika och utveckla idrottshälsans fält. Jag ser fram emot fortsatt samarbete och dialog inom denna viktiga och dynamiska sektor.

#SportsCongress #ParaSport #AthleteHealth #Blind #Speaker