0705 - 10 36 34 info@insightvisions.se

I samarbete med FIFH Malmö och Latinskolan kunde vi idag låta ett hundratal elever prova på goalball under ledning av mig samt få massor av värdefull information av min kollega Henrik Larsson som jobbar på FIFH Malmö.

Syftet med dagen var att ge ett stort antal elever möjlighet att prova parasport, träffa och få information om människor med funktionsnedsättning.

Vårt mål är att få elever att ändra sin bild av människor med funktionsnedsättning och förstå att vi är och fungerar precis som vem som helst.

En funktionsnedsättning är aldrig ett problem förrän man stöter på en otillgänglig miljö eller människor som behandlar oss annorlunda för att vi har en funktionsnedsättning.

Att få ge elever nya insikter och se hur deras bild av personer med funktionsnedsättning förändras efter våra lektioner är ovärderligt.

Våra historier och livsöden har också förmågan att ändra på hur människor ser på sig själva och sin tillvaro.

Vi vill visa att ingenting är omöjligt och att oavsett vad man kan drabbas av så är livet vad man gör det till.

För bokning eller frågor om föreläsningar, utbildning eller prova på goalball vänligen skicka mail till info@insightvisions.se eller läs mer Här.

Fatmir dömer en goalballmatch som spelas mellan elever på malmö latinskola.Två tjejer från malmö Latinskola provar goalball.