0705 - 10 36 34 info@insightvisions.se

Idag var jag på Leva och fungera mässan i Göteborg som representant för Paracykelförbundet och Parasport Sverige.

Det var riktigt kul att träffa såväl nya som gamla vänner, knyta kontakter och diskutera möjliga samarbeten.

Mässan håller på till på torsdag men jag hade tyvärr bara tid att medverka en dag pga andra åtaganden. Något jag absolut kommer styra upp annorlunda nästa gång.

På samtliga bilder finns Fatmir och gibson med tillsammans med andra människor.