0705 - 10 36 34 info@insightvisions.se

Projektet Sinnernas trädgård går nu in i nästa fas och i onsdags fick elever på Lorensborgsskolan och boende i området möjlighet att rita, måla och pyssla fram sin idé om hur just deras trädgård ska se ut, vara och kännas.

Hjärtat tar ett glädjeskutt när barnen presenterar sina allster och pratar om hur det ska vara möjligt för människor som sitter i rullstol, synskadade och andra funktionsnedsättningar ska kunna ta del av trädgården på samma villkor som alla andra.

Då känns det som att budskapet kommit fram.

Ännu mer glädjande är tanken på att alla dessa barn får dessa tankar med sig redan från tidig ålder. tankar om att människor med funktionsnedsättning inte är något konstigt och en del av vardagen. Dessa barn är potentiella arkitekter, ingenjörer eller företagsledare och växer upp med tanken om att bygga ett samhälle utifrån tanken om universell design. ett samhälle byggt för alla funktionsvariationer.

Syntolkning av bilderna

På bilderna syns några av barnens allster som de gjort.

Man ser rektangulära kartongbitar och där han man klistrat på stenar, pinnar, tygbitar i olika färger, målat och ritat så som man vill att trädgården ska bli.