0705 - 10 36 34 info@insightvisions.se

51% av människor med funktionsnedsättning är utanför arbetsmarknaden. Vi kan, vi vill men får inte chansen. Genom att hamna utanför arbetsmarknaden får vi, en redan svag grupp i samhället ännu svårare att leva ett fullvärdigt liv och på samma villkor som den övriga befolkningen. Människor med funktionsnedsättning hamnar långt utanför arbetsmarknaden pga olika strukturer så som otillgänglighet, okunskap och i vissa fall ren diskriminering. Vi får även brottas med olika problem även i de fall vi mot alla odds lyckas hitta jobb på egen hand. Problemen kan handla om tex rätten till lönebidrag, hjälpmedel eller andra åtgärder som möjliggör en anställning. Vissa är modiga nog att försöka driva egna företag och på så sätt försöka ordna en bättre framtid för sig själva men även dessa får inte samma chans som andra då stödinsatser numera ändrats eller dras in.

För att uppmärksamma denna skamfläck i vårt land tänker jag tillsammans med riksorganisationen Unga med Synnedsättning stå utanför riksdagen i Stockholm en gång i veckan och prata med politiker, media och allmänhet. Tiden då denna svaga grupp har tigit stilla är över och nu säger vi ifrån. Ett riktigt jobb är steget in i samhället för alla och så även för oss och vi kräver att få vara del av samhället.

Alla som vill och kan är välkomna att stödja vår kamp med start torsdagen 5 september kl 14.00.

Andra datum meddelas löpande.

Fatmir Seremeti paralympier, kapten för svenska goalball-landslaget och föreläsare.

Frida Karlander, ordförande Riksorganisationen Unga med synnedsättning.