0705 - 10 36 34 info@insightvisions.se

Fatmir Seremeti står Sveriges Riksdag. Till vänster om honom står Bengt Eliasson och till höger Lina Nordqvist. Framför Fatmir sitter ledarhunden Gibson.

Tack till Lina Nordquist och Bengt Eliasson för att ni tog emot mig i Riksdagen och för oerhört konstruktiva samtal kring arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättning. Vi pratade om hur strukturella problem håller personer med funktionsnedsättning utanför arbetslivet och hur arbetslösheten slår hårt mot en redan utsatt grupp. Många idéer hanns med och vi berörde många ämnen så som diskriminering i rekryteringsprocesser, tillgänglighet, stödinsatser och möjligheten till egenföretagande på samma villkor som andra. Som företagare betalar jag tex lika mycket skatter och avgifter som andra men har betydligt större kostnader pga min funktionsnedsättning. Ser fram emot fler samtal med er båda och era riksdagskollegor. Vi kan och vill men får inte chansen. 51% av människor med funktionsnedsättning har inte ett jobb att gå till vilket direkt leder till växande ohälsotal med ensamhet, depression, fetma och andra negativa resultat som utanförskapet leder till. Tänk också vilka resurser, kunskap, innovationer och entreprenörskap som samhället går miste om pga att man inte räknar med människor med funktionsnedsättning. Vi kräver inte mer än någon annan. Vi vill bara ha makt över våra egna liv och framtid. Jag är beredd att prata och diskutera dessa utmaningar och idéer till lösningar med alla som vill lyssna. Jag finns bara ett meddelande bort. Tillsammans är allt möjligt. 🤗