0705 - 10 36 34 info@insightvisions.se

I fredags var jag på Länsstyrelsen Skåne och föreläste om vikten av en tillgänglig miljö, information och verksamhet. Föreläsningens röda tråd var tillgänglighet ur mina egna erfarenheter och livshistoria.

Hur fungerar samhället idag för människor som inte ser?

Utmaningar och möjligheter.