0705 - 10 36 34 info@insightvisions.se

Fatmir Seremeti föreläser på Scandic.

Min föreläsning ”Från mörker till framgång ” och utbildning i bemötande och service som en del av ett bra värdskap för att möta gästen på gästens villkor och behov för bokare och övrig servicepersonal hos min samarbetspartner Scandic Hotels